تقویم، ساعت و وقایع نگار

تاریخ امروز

شمسی

یکشنبه - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۱۳۹۸/۰۲/۰۱

میلادی

Sunday - 2019 21 April2019-04-21

قمری

الأحد - ١٦ شعبان ١٤٤٠١٤٤٠/٠٨/١٦
اردیبهشت ۱۳۹۸April - May 2019شعبان - رمضان ١٤٤٠
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه
 • ۱21١٦
 • ۲22١٧
 • ۳23١٨
 • ۴24١٩
 • ۵25٢٠
 • ۶26٢١
 • ۷27٢٢
 • ۸28٢٣
 • ۹29٢٤
 • ۱۰30٢٥
 • ۱۱01٢٦
 • ۱۲02٢٧
 • ۱۳03٢٨
 • ۱۴04٢٩
 • ۱۵05٣٠
 • ۱۶06٠١
 • ۱۷07٠٢
 • ۱۸08٠٣
 • ۱۹09٠٤
 • ۲۰10٠٥
 • ۲۱11٠٦
 • ۲۲12٠٧
 • ۲۳13٠٨
 • ۲۴14٠٩
 • ۲۵15١٠
 • ۲۶16١١
 • ۲۷17١٢
 • ۲۸18١٣
 • ۲۹19١٤
 • ۳۰20١٥
 • ۳۱21١٦
«تاریخ شمسی»
«تاریخ میلادی»
«تاریخ قمری»

مناسبت های اردیبهشت

 • ۱ اردیبهشت - روز بزرگداشت سعدی
 • ۲ اردیبهشت - جشن گیاه آوری؛روز زمین پاک [ 22 April ]
 • ۳ اردیبهشت - روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی
 • ۹ اردیبهشت - روزشوراها
 • ۹ اردیبهشت - روز جهانی روانشناس و مشاور
 • ۱۰ اردیبهشت - جشن چهلم نوروز؛ روزملی خلیج فارس
 • ۱۱ اردیبهشت - روزجهانی کارگر [ 1 May ]
 • ۱۲ اردیبهشت - شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم
 • ۱۵ اردیبهشت - جشن میانه بهار/جشن بهاربد؛ روز شیراز
 • ۱۵ اردیبهشت - روز جهانی ماما [ 5 May ]
 • ۱۷ اردیبهشت - روز اسنادملی و میراث مکتوب
 • ۱۸ اردیبهشت - روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر [ 8 May ]
 • ۲۵ اردیبهشت - روز بزرگداشت فردوسی
 • ۲۷ اردیبهشت - روز ارتباطات و روابط عمومی
 • ۲۸ اردیبهشت - روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
 • ۲۸ اردیبهشت - روز جهانی موزه و میراث فرهنگی [ 18 May ]
 • ۳۰ اردیبهشت - ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ١٥ رمضان ]