تقویم، ساعت و وقایع نگار

تاریخ امروز

شمسی

چهارشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۹۱۳۹۹/۰۵/۲۲

میلادی

Wednesday - 2020 12 August2020-08-12

قمری

الأربعاء - ٢٢ ذوالحجه ١٤٤١١٤٤١/١٢/٢٢
مرداد ۱۳۹۹July - August 2020ذوالحجه - محرم ١٤٤١
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه
 • ۱22٠١
 • ۲23٠٢
 • ۳24٠٣
 • ۴25٠٤
 • ۵26٠٥
 • ۶27٠٦
 • ۷28٠٧
 • ۸29٠٨
 • ۹30٠٩
 • ۱۰31١٠
 • ۱۱01١١
 • ۱۲02١٢
 • ۱۳03١٣
 • ۱۴04١٤
 • ۱۵05١٥
 • ۱۶06١٦
 • ۱۷07١٧
 • ۱۸08١٨
 • ۱۹09١٩
 • ۲۰10٢٠
 • ۲۱11٢١
 • ۲۲12٢٢
 • ۲۳13٢٣
 • ۲۴14٢٤
 • ۲۵15٢٥
 • ۲۶16٢٦
 • ۲۷17٢٧
 • ۲۸18٢٨
 • ۲۹19٢٩
 • ۳۰20٣٠
 • ۳۱21٠١
«تاریخ شمسی»
«تاریخ میلادی»
«تاریخ قمری»

مناسبت های مرداد

 • ۶ مرداد - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
 • ۷ مرداد - مرداد روز،جشن مردادگان
 • ۷ مرداد - شهادت امام محمد باقرعلیه السلام [ ٧ ذوالحجه ]
 • ۸ مرداد - روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
 • ۹ مرداد - روز عرفه [ ٩ ذوالحجه ]
 • ۱۰ مرداد - عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]
 • ۱۲ مرداد - جشن چله تابستان
 • ۱۲ مرداد - صدور فرمان مشروطیت
 • ۱۵ مرداد - ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ]
 • ۱۷ مرداد - روز خبرنگار
 • ۱۸ مرداد - عید سعید غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ]
 • ۲۰ مرداد - ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ]
 • ۲۳ مرداد - روز جهانی چپ دست ها [ 13 August ]
 • ۲۶ مرداد - سالروز ورود آزادگانِ سرافراز به وطن
 • ۲۸ مرداد - سالروز کودتای 28 مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق
 • ۲۸ مرداد - سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان
 • ۲۹ مرداد - روز جهانی عکاسی [ 19 August ]