تقویم، ساعت و وقایع نگار

تاریخ امروز

شمسی

یکشنبه - ۱۷ فروردین ۱۳۹۹۱۳۹۹/۰۱/۱۷

میلادی

Sunday - 2020 5 April2020-04-05

قمری

الأحد - ١٢ شعبان ١٤٤١١٤٤١/٠٨/١٢
فروردین ۱۳۹۹March - April 2020رجب - شعبان ١٤٤١
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه
 • ۱20٢٥
 • ۲21٢٦
 • ۳22٢٧
 • ۴23٢٨
 • ۵24٢٩
 • ۶25٠١
 • ۷26٠٢
 • ۸27٠٣
 • ۹28٠٤
 • ۱۰29٠٥
 • ۱۱30٠٦
 • ۱۲31٠٧
 • ۱۳01٠٨
 • ۱۴02٠٩
 • ۱۵03١٠
 • ۱۶04١١
 • ۱۷05١٢
 • ۱۸06١٣
 • ۱۹07١٤
 • ۲۰08١٥
 • ۲۱09١٦
 • ۲۲10١٧
 • ۲۳11١٨
 • ۲۴12١٩
 • ۲۵13٢٠
 • ۲۶14٢١
 • ۲۷15٢٢
 • ۲۸16٢٣
 • ۲۹17٢٤
 • ۳۰18٢٥
 • ۳۱19٢٦
«تاریخ شمسی»
«تاریخ میلادی»
«تاریخ قمری»

مناسبت های فروردین

 • ۱ فروردین - جشن نوروز/جشن سال نو
 • ۱ فروردین - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٥ رجب ]
 • ۲ فروردین - عیدنوروز
 • ۳ فروردین - عیدنوروز
 • ۳ فروردین - مبعث رسول اکرم [ ٢٧ رجب ]
 • ۴ فروردین - عیدنوروز
 • ۶ فروردین - روز امید، روز شادباش نویسی
 • ۶ فروردین - زادروز آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ
 • ۸ فروردین - روز جهانی تئاتر [ 27 March ]
 • ۸ فروردین - ولادت سالار شهیدان، امام حسین علیه السلام و روز پاسدار [ ٣ شعبان ]
 • ۹ فروردین - ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز [ ٤ شعبان ]
 • ۱۰ فروردین - جشن آبانگاه
 • ۱۰ فروردین - ولادت امام زین العابدین علیه السلام [ ٥ شعبان ]
 • ۱۲ فروردین - روز جمهوری اسلامی ایران
 • ۱۳ فروردین - جشن سیزده به در
 • ۱۶ فروردین - ولادت علی اکبر علیه السلام و روز جوان [ ١١ شعبان ]
 • ۱۷ فروردین - سروش روز،جشن سروشگان
 • ۱۹ فروردین - فروردین روز،جشن فروردینگان
 • ۱۹ فروردین - روز جهانی بهداشت [ 7 April ]
 • ۲۰ فروردین - ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و جشن نیمه شعبان [ ١٥ شعبان ]
 • ۲۵ فروردین - روز بزرگداشت عطار نیشابوری
 • ۲۹ فروردین - روز ارتش جمهوری اسلامی ایران