تقویم، ساعت و وقایع نگار

تاریخ امروز

شمسی

چهارشنبه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۸۱۳۹۸/۰۵/۳۰

میلادی

Wednesday - 2019 21 August2019-08-21

قمری

الأربعاء - ١٩ ذوالحجه ١٤٤٠١٤٤٠/١٢/١٩
مرداد ۱۳۹۸July - August 2019ذوالقعده - ذوالحجه ١٤٤٠
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه
 • ۱23٢٠
 • ۲24٢١
 • ۳25٢٢
 • ۴26٢٣
 • ۵27٢٤
 • ۶28٢٥
 • ۷29٢٦
 • ۸30٢٧
 • ۹31٢٨
 • ۱۰01٢٩
 • ۱۱02٣٠
 • ۱۲03٠١
 • ۱۳04٠٢
 • ۱۴05٠٣
 • ۱۵06٠٤
 • ۱۶07٠٥
 • ۱۷08٠٦
 • ۱۸09٠٧
 • ۱۹10٠٨
 • ۲۰11٠٩
 • ۲۱12١٠
 • ۲۲13١١
 • ۲۳14١٢
 • ۲۴15١٣
 • ۲۵16١٤
 • ۲۶17١٥
 • ۲۷18١٦
 • ۲۸19١٧
 • ۲۹20١٨
 • ۳۰21١٩
 • ۳۱22٢٠
«تاریخ شمسی»
«تاریخ میلادی»
«تاریخ قمری»

مناسبت های مرداد

 • ۶ مرداد - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
 • ۷ مرداد - مرداد روز،جشن مردادگان
 • ۸ مرداد - روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
 • ۱۰ مرداد - شهادت امام محمد تقی علیه السلام [ ٢٩ ذوالقعده ]
 • ۱۲ مرداد - جشن چله تابستان
 • ۱۲ مرداد - صدور فرمان مشروطیت
 • ۱۷ مرداد - روز خبرنگار
 • ۱۸ مرداد - شهادت امام محمد باقرعلیه السلام [ ٧ ذوالحجه ]
 • ۲۰ مرداد - روز عرفه [ ٩ ذوالحجه ]
 • ۲۱ مرداد - عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]
 • ۲۲ مرداد - روز جهانی چپ دست ها [ 13 August ]
 • ۲۶ مرداد - سالروز ورود آزادگانِ سرافراز به وطن
 • ۲۶ مرداد - ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ]
 • ۲۸ مرداد - سالروز کودتای 28 مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق
 • ۲۸ مرداد - سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان
 • ۲۸ مرداد - روز جهانی عکاسی [ 19 August ]
 • ۲۹ مرداد - عید سعید غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ]
 • ۳۱ مرداد - ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ]